EABP Statement – Swedish

EABP erkänner god mentalhälsa, välbefinnande, social, politisk, ekonomisk frihet, erkännande och acceptans av självidentifiering och självdefinition som grundläggande mänskliga rättigheter för alla människor, folkslag och samhällen.

EABP tar klart och tydligt avstånd från alla former av diskriminering på grund av identitet eller kapacitet, hot och förtryck, oavsett situationen. Vi tror att alla människor har rätt till självbestämmande och till att få stöd för att leva sitt liv till fullo och att få möjligheten att uppfylla sin potential.