EABP Statement – Bulgarian

EABP приема доброто душевно здраве, добруването, социалната, политическа и икономическа свобода, разпознаването и приемането на самоидентификацията и самоопределението като основни човешки права на всички хора, групи и общества.

Ясната позиция на EABP е, че всички форми на дискриминация, основани на идентичност или способности, извършвани чрез заплашване и потискане, винаги са неприемливи, независимо от ситуацията. Ние вярваме, че всеки има правото да се самоопредели и да бъде подкрепен да живее до пълния мащаб на способностите си и да му се даде възможност да реализира потенциала си по избор.